Quy định của pháp luật Việt Nam về xử lý tài sản đảm bảo trong thi hành án dân sự và thực tiễn thi hành

Bài viết phân tích về những quy định trong luật về xử lý tài sản bảo đảm trong thi hành án dân sự, đánh giá thực tiễn, tìm nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, đề xuất giải pháp khắc phục.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Nhàn, Trần Thị Lành
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42157
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!