Trích dẫn APA

Nguyễn, D. K. T. (2016). Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Dương Kim Thế. Pháp Luật Về Phá Sản Ngân Hàng Thương Mại. 2016.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Dương Kim Thế. Pháp Luật Về Phá Sản Ngân Hàng Thương Mại. 2016.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.