Pháp luật về phá sản ngân hàng thương mại

Bài viết phân tích về luật phá sản trong ngân hàng thương mại, nhận dịnh những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc đề có kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện vấn đề này.

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương Kim Thế Nguyễn
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42176
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương