Hạn chế rủi ro hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hội nhập

Bài viết phân tích thực trạng rủi ro của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập thị trường tài chính ASEAN, từ đó đưa ra những giải pháp hạn chế rủl ro hệ thống.

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm Thị Linh
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42480
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!