Nâng cao chất lượng nhân lực ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập AEC

Bài viết phân tích, đánh giá về những hạn chế, chưa đảm bảo cho sự phát triển ổn định và vững chắc trong quá trình hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hồng Hà, Nguyễn Văn Khoa
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
AEC
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42481
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!