Báo cáo: Mô hình cơ quan cạnh tranh – kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Báo cáo đề cập đến kinh nghiệm quốc tế, bài học xây dựng cơ quan cạnh tranh; Thực trạng cơ quan cạnh tranh tại Việt Nam cũng như đưa ra kiến nghị.

Lưu vào:
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42489
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!