Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm của một số nước phục vụ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài

Báo cáo về tình hình thực tế và kinh nghiệm của một số nước liên quan đến một số nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD, tập trung vào vấn đề tiêu chuẩn của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và chế độ, chính sách cho con của thành viên CQĐD....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bộ Ngoại giao
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42491
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!