Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018: Các kịch bản tăng trưởng năm 2018

Báo cáo đề cập đến các nội dung lớn như: Bối cảnh kinh tế một số quốc gia và khu vực lớn trên thế giới năm 2018; Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018

Lưu vào:
Tác giả chính: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia
Định dạng: Báo cáo
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2017
Chủ đề:
EU
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42495
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!