Chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 - 2015 và những tác động tới nền kinh tế

Bài viết phân tích những vấn đề về chính sách tiền tệ giai đoạn 2011 - 2015 và những tác động của nó đến nền kinh tế, từ đó có giải pháp trong chính sách tiền tệ để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Thọ Đạt, Đặng Ngọc Đức
Định dạng: Bài trích
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2016
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42509
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!