Minh bạch, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập trong Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện

Chuyên đề đề cập đến khái quát chung và thực trạng pháp luật về minh bạch, kê khai, kiểm soát tài sản và thu nhập, đưa ra một số góp ý nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về minh bạch, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Lưu vào:
Tác giả chính: Viện Nghiên cứu Lập pháp
Định dạng: Thông tin chuyên đề
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : 2017
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42530
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!