Trích dẫn APA

pháp, V. N. c. L. (2017). Minh bạch, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập trong Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện.

Chicago Style Citation

pháp, Viện Nghiên cứu Lập. Minh Bạch, Kê Khai Và Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Trong Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (sửa đổi) - Một Số Vấn đề đặt Ra Và Giải Pháp Hoàn Thiện. 2017.

Trích dẫn MLA

pháp, Viện Nghiên cứu Lập. Minh Bạch, Kê Khai Và Kiểm Soát Tài Sản, Thu Nhập Trong Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (sửa đổi) - Một Số Vấn đề đặt Ra Và Giải Pháp Hoàn Thiện. 2017.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.