Chiến tranh Việt Nam là thế đó (1965 - 1973)

Hồi ký của các chuyên gia dân sự và quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam trong những năm 1965-1973, nhận định về cuộc chiến tại Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01537nam a2200253 4500
001 33436
005 20161019035445.0
008 080326s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 959.7043  |b Ch305t 
245 0 |a Chiến tranh Việt Nam là thế đó (1965 - 1973) 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2007 
300 |a 757tr. 
520 |a Hồi ký của các chuyên gia dân sự và quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam trong những năm 1965-1973, nhận định về cuộc chiến tại Việt Nam 
653 |a chiến tranh 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 26/03/2008  |c Administrator  |d NAL080050658 
942 |c BK 
999 |c 10005  |d 10005 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_CH305T  |7 0  |9 27310  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-03-26  |e Khác  |o 959.7043 Ch305t  |p VV00027893  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_CH305T  |7 0  |9 27311  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-03-26  |e Khác  |o 959.7043 Ch305t  |p VV00027894  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_CH305T  |7 0  |9 27312  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-03-26  |e Khác  |o 959.7043 Ch305t  |p VV00027895  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_CH305T  |7 0  |9 27313  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-03-26  |e Khác  |o 959.7043 Ch305t  |p VV00027896  |r 2017-04-11  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_CH305T  |7 0  |9 27314  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-03-26  |e Khác  |o 959.7043 Ch305t  |p VV00027897  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK