Chiến tranh Việt Nam là thế đó (1965 - 1973)

Hồi ký của các chuyên gia dân sự và quân sự Liên Xô từng công tác tại Việt Nam trong những năm 1965-1973, nhận định về cuộc chiến tại Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!