Trích dẫn APA

(2007). Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Pháp Lệnh Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Năm 2001. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.

Trích dẫn MLA

Pháp Lệnh Khai Thác Và Bảo Vệ Công Trình Thủy Lợi Năm 2001. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.