Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001

Sách hệ thống hoá các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01223nam a2200241 4500
001 33437
005 20161019035446.0
008 080326s2007####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 343.09  |b Ph109l 
245 0 |a Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 2001 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2007 
300 |a 113tr. 
520 |a Sách hệ thống hoá các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi 
653 |a công trình thuỷ lợi 
653 |a pháp luật 
653 |a thủy lợi 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 26/03/2008  |c Administrator  |d NAL080050659 
942 |c BK 
999 |c 10006  |d 10006 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_090000000000000_PH109L  |7 0  |9 27315  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-03-26  |e Khác  |o 343.09 Ph109l  |p VV00027898  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_090000000000000_PH109L  |7 0  |9 27316  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-03-26  |e Khác  |o 343.09 Ph109l  |p VV00027899  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 343_090000000000000_PH109L  |7 0  |9 27317  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-03-26  |e Khác  |o 343.09 Ph109l  |p VV00027900  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK