Trích dẫn APA

Nguyễn, T. D., & Phạm, T. Q. (2007). Giáo trình lịch sử kinh tế. Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Trí Dĩnh, and Thị Quý Phạm. Giáo Trình Lịch Sử Kinh Tế. Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2007.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Trí Dĩnh, and Thị Quý Phạm. Giáo Trình Lịch Sử Kinh Tế. Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.