Giáo trình lịch sử kinh tế

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình phát triển kinh tế của các nước trên thế giới và Việt Nam; những bài học kinh nghiệm từ sự phát triển kinh tế của các nước, đặc điểm, mô hình và xu hớng phát triển kinh tế của các nước và Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trí Dĩnh (chủ biên)
Đồng tác giả: Phạm, Thị Quý (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương