Trích dẫn APA

(2008). Nghệ thuật đàm phán. Hà Nội: Lao động.

Chicago Style Citation

Nghệ Thuật đàm Phán. Hà Nội: Lao động, 2008.

Trích dẫn MLA

Nghệ Thuật đàm Phán. Hà Nội: Lao động, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.