Trích dẫn APA

Max Weber. (2008). Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản. Hà Nội: Tri thức.

Chicago Style Citation

Max Weber. Nền đạo đức Tin Lành Và Tinh Thần Của Chủ Nghĩa Tư Bản. Hà Nội: Tri thức, 2008.

Trích dẫn MLA

Max Weber. Nền đạo đức Tin Lành Và Tinh Thần Của Chủ Nghĩa Tư Bản. Hà Nội: Tri thức, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.