Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản

Nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản, quan niệm đạo đức về nghề nghiệp trong Đạo tin lành khổ hạnh, các giáo phái Tin lành

Lưu vào:
Tác giả chính: Max Weber
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tri thức, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương