Trích dẫn APA

(2008). Sức mạnh của Đạo Phật. Hà Nội: Phương Đông.

Chicago Style Citation

Sức Mạnh Của Đạo Phật. Hà Nội: Phương Đông, 2008.

Trích dẫn MLA

Sức Mạnh Của Đạo Phật. Hà Nội: Phương Đông, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.