Trích dẫn APA

(2008). Thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong quá trình hội nhập. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Thị Trường Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008.

Trích dẫn MLA

Thị Trường Dịch Vụ Tài Chính Việt Nam Trong Quá Trình Hội Nhập. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.