Thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam trong quá trình hội nhập

Trình bày lý luận chung về thị trường dịch vụ tài chính, hoạt động của thị trường này tại Việt Nam trong quá trình hội nhập, định hướng và giải pháp phát triển

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!