Trích dẫn APA

(2008). Triết lý nhân sinh. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Triết Lý Nhân Sinh. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008.

Trích dẫn MLA

Triết Lý Nhân Sinh. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.