Triết lý nhân sinh

Phân tích các vấn đề nhân sinh, ý nghĩa nhân sinh trên các bình diện khác nhau để rút ra những suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề của bản thân một cách hiệu quả

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01198nam a2200229 4500
001 34268
005 20161019035529.0
008 080919s2008####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 646.7  |b Tr308l 
245 0 |a Triết lý nhân sinh 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2008 
300 |a 381tr 
520 |a Phân tích các vấn đề nhân sinh, ý nghĩa nhân sinh trên các bình diện khác nhau để rút ra những suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề của bản thân một cách hiệu quả 
653 |a nhân sinh 
653 |a triết lý 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 19/09/2008  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150035342 
942 |c BK 
999 |c 10361  |d 10361 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 646_700000000000000_TR308L  |7 0  |9 28523  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-09-19  |e Khác  |o 646.7 Tr308l  |p VV00029262  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 646_700000000000000_TR308L  |7 0  |9 28524  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-09-19  |e Khác  |o 646.7 Tr308l  |p VV00029263  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 646_700000000000000_TR308L  |7 0  |9 28525  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-09-19  |e Khác  |o 646.7 Tr308l  |p VV00029264  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK