Trích dẫn APA

Barrow, C. (2005). Environmental Management and development: Quản lý môi trường và sự phát triển. London; New York: Routledge.

Chicago Style Citation

Barrow, C.J. Environmental Management and Development: Quản Lý Môi Trường Và Sự Phát Triển. London; New York: Routledge, 2005.

Trích dẫn MLA

Barrow, C.J. Environmental Management and Development: Quản Lý Môi Trường Và Sự Phát Triển. London; New York: Routledge, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.