Equity & Trusts: Cổ phiếu và tín dụng

Về cổ phiếu tín dụng tại nước Anh và xứ Wales. Việc hình thành và phát hành tín dụng, các nguyên tắc hướng lợi nhuận, nhiệm vụ của người được ủy thác, trách nhiệm pháp lý của những người làm tín dụng, luật tín dụng, các biện pháp cứu vãn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hudson, Alastair
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : London; Sydney: Cavendish publishing Ltd, 2005
Phiên bản:4th
Chủ đề:
anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Về cổ phiếu tín dụng tại nước Anh và xứ Wales. Việc hình thành và phát hành tín dụng, các nguyên tắc hướng lợi nhuận, nhiệm vụ của người được ủy thác, trách nhiệm pháp lý của những người làm tín dụng, luật tín dụng, các biện pháp cứu vãn
Mô tả vật lý:1092tr.