Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập

Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ đã được thông qua tại các kỳ Đại hội của Đảng

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01414nam a2200253 4500
001 34912
005 20161019035559.0
008 081212s2008####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2008 
300 |a 735tr 
520 |a Gồm các báo cáo chính trị, cương lĩnh, chiến lược và phương hướng nhiệm vụ đã được thông qua tại các kỳ Đại hội của Đảng 
653 |a đảng cộng sản 
653 |a văn kiện 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 12/12/2008  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150035607 
942 |c BK 
999 |c 10709  |d 10709 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 29182  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-12-12  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00029959  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 29183  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2008-12-12  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00029960  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 29184  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-12-12  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00029961  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 29185  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2008-12-12  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00029962  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK