Tác giả "Mật mã Da Vinci" - Tiểu sử của Dan Brown

Đề cập đến nền tảng giáo dục của Dan Brown, quá trình vươn lên trở thành tác giả nổi tiếng và thai nghén cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci

Lưu vào:
Tác giả chính: Lisa Rogak
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Đề cập đến nền tảng giáo dục của Dan Brown, quá trình vươn lên trở thành tác giả nổi tiếng và thai nghén cuốn tiểu thuyết Mật mã Da Vinci
Mô tả vật lý:263tr