Trích dẫn APA

Geoffrey Ellis. (2008). Hồ sơ quyền lực: Napoleon. Hà Nội: Tri thức.

Chicago Style Citation

Geoffrey Ellis. Hồ Sơ Quyền Lực: Napoleon. Hà Nội: Tri thức, 2008.

Trích dẫn MLA

Geoffrey Ellis. Hồ Sơ Quyền Lực: Napoleon. Hà Nội: Tri thức, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.