Trích dẫn APA

(2008). Toàn tập giải thích hình tượng hoa sen Phật giáo. Hà Nội: Tôn giáo.

Chicago Style Citation

Toàn Tập Giải Thích Hình Tượng Hoa Sen Phật Giáo. Hà Nội: Tôn giáo, 2008.

Trích dẫn MLA

Toàn Tập Giải Thích Hình Tượng Hoa Sen Phật Giáo. Hà Nội: Tôn giáo, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.