Trích dẫn APA

(2008). Luật Xây dựng: Song ngữ Việt - Anh. Hà Nội: Lao động - xã hội.

Chicago Style Citation

Luật Xây Dựng: Song Ngữ Việt - Anh. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2008.

Trích dẫn MLA

Luật Xây Dựng: Song Ngữ Việt - Anh. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.