Trích dẫn APA

(2009). Toàn tập giải thích các thủ ấn Phật giáo. Hà Nội: Tôn giáo.

Chicago Style Citation

Toàn Tập Giải Thích Các Thủ ấn Phật Giáo. Hà Nội: Tôn giáo, 2009.

Trích dẫn MLA

Toàn Tập Giải Thích Các Thủ ấn Phật Giáo. Hà Nội: Tôn giáo, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.