Trích dẫn APA

(2009). Lịch sử Phật giáo. Hà Nội: Tôn giáo.

Chicago Style Citation

Lịch Sử Phật Giáo. Hà Nội: Tôn giáo, 2009.

Trích dẫn MLA

Lịch Sử Phật Giáo. Hà Nội: Tôn giáo, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.