Trích dẫn APA

(2009). Thiền tông Phật giáo. Hà Nội: Tôn giáo.

Chicago Style Citation

Thiền Tông Phật Giáo. Hà Nội: Tôn giáo, 2009.

Trích dẫn MLA

Thiền Tông Phật Giáo. Hà Nội: Tôn giáo, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.