Văn kiện Đảng về phát triển nông nghiệp

Trình bày chủ trương, định hướng chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng trong suốt quá trình lịch sử từ năm 1955

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01269nam a2200265 4500
001 35861
005 20161019035657.0
008 090910s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 3KV5 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện Đảng về phát triển nông nghiệp 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 2006tr. 
520 |a Trình bày chủ trương, định hướng chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng trong suốt quá trình lịch sử từ năm 1955 
653 |a đảng cộng sản 
653 |a nông nghiệp 
653 |a văn kiện 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 10/09/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150033993 
942 |c BK 
999 |c 11136  |d 11136 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 30487  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-10  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00030870  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 30488  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-10  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00030871  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 30489  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-09-10  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00030872  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK