Văn kiện Đảng về phát triển công nghiệp

Tập hợp các bài viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo mang tính chỉ đạo chủ trương, định hướng chính sách phát triển công nghiệp trong suốt quá trình lịch sử từ năm 1955

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01379nam a2200265 4500
001 35862
005 20161019035657.0
008 090914s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 3KV5 
082 |2 23  |a 324.2597  |b V115k 
245 0 |a Văn kiện Đảng về phát triển công nghiệp 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 1387tr. 
520 |a Tập hợp các bài viết, phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo mang tính chỉ đạo chủ trương, định hướng chính sách phát triển công nghiệp trong suốt quá trình lịch sử từ năm 1955 
653 |a công nghiệp 
653 |a đảng cộng sản 
653 |a văn kiện 
653 |a Việt Nam 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 14/09/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150033995 
942 |c BK 
999 |c 11137  |d 11137 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 30490  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-14  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00030873  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 30491  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-14  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00030874  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 324_259700000000000_V115K  |7 0  |9 30492  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-09-14  |e Khác  |o 324.2597 V115k  |p VV00030875  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK