Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

Tìm hiểu vai trò của miền Bắc là hậu phương lớn trong giai đoạn lịch sử quan trọng, quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuân Tú
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01371nam a2200265 4500
001 35885
005 20161019035659.0
008 090914s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
080 |a 9(V)1 
082 |2 23  |a 959.7043  |b H125p 
100 |a Nguyễn, Xuân Tú 
245 1 |a Hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) 
260 |a Hà Nội:   |b Chính trị quốc gia,   |c 2009 
300 |a 222tr. 
520 |a Tìm hiểu vai trò của miền Bắc là hậu phương lớn trong giai đoạn lịch sử quan trọng, quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh thống nhất đất nước 
653 |a chính trị 
653 |a kháng chiến chống Mỹ 
653 |a miền Bắc 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 14/09/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150034044 
942 |c BK 
999 |c 11160  |d 11160 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_H125P  |7 0  |9 30543  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-14  |e Khác  |o 959.7043 H125p  |p VV00030926  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_H125P  |7 0  |9 30544  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-09-14  |e Khác  |o 959.7043 H125p  |p VV00030927  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 959_704300000000000_H125P  |7 0  |9 30545  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-09-14  |e Khác  |o 959.7043 H125p  |p VV00030928  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK