Trích dẫn APA

Lê, T. P. H. (2009). Công tác khoa giáo của các cấp uỷ Đảng trong xoá đói giảm nghèo ở Tây Nguyên. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lê, Thị Phú Hương. Công Tác Khoa Giáo Của Các Cấp Uỷ Đảng Trong Xoá đói Giảm Nghèo ở Tây Nguyên. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Trích dẫn MLA

Lê, Thị Phú Hương. Công Tác Khoa Giáo Của Các Cấp Uỷ Đảng Trong Xoá đói Giảm Nghèo ở Tây Nguyên. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.