Công tác khoa giáo của các cấp uỷ Đảng trong xoá đói giảm nghèo ở Tây Nguyên

Khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc xoá đói giảm nghèo, phân tích thực trạng công tác khoa giáo trong việc xoá đói giảm nghèo ở Tây Nguyên

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thị Phú Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương