Trích dẫn APA

Nguyễn, Ư. (2009). Đại cương triết học Tây phương. Hà Nội: Tri thức.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Ước. Đại Cương Triết Học Tây Phương. Hà Nội: Tri thức, 2009.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Ước. Đại Cương Triết Học Tây Phương. Hà Nội: Tri thức, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.