Trích dẫn APA

Michael Largo. (2009). Những người nổi tiếng - cuộc đời và cái chết. Hà Nội: Thông tấn.

Chicago Style Citation

Michael Largo. Những Người Nổi Tiếng - Cuộc đời Và Cái Chết. Hà Nội: Thông tấn, 2009.

Trích dẫn MLA

Michael Largo. Những Người Nổi Tiếng - Cuộc đời Và Cái Chết. Hà Nội: Thông tấn, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.