Trích dẫn APA

(2008). Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Tổng Tập Văn Học Dân Gian Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008.

Trích dẫn MLA

Tổng Tập Văn Học Dân Gian Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2008.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.