Trích dẫn APA

(2009). Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạng. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin.

Chicago Style Citation

Hồ Chí Minh - Những Chặng đường Cách Mạng. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009.

Trích dẫn MLA

Hồ Chí Minh - Những Chặng đường Cách Mạng. Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.