Trích dẫn APA

(2009). Truyện ngụ ngôn. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Truyện Ngụ Ngôn. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.

Trích dẫn MLA

Truyện Ngụ Ngôn. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.