Trích dẫn APA

(2009). Tôn giáo tín ngưỡng của người VE ở Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội.

Chicago Style Citation

Tôn Giáo Tín Ngưỡng Của Người VE ở Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.

Trích dẫn MLA

Tôn Giáo Tín Ngưỡng Của Người VE ở Việt Nam. Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.