Trích dẫn APA

Lý, C. A., & Nguyễn, T. T. (2007). Nghiên cứu triết học cơ bản. Hà Nội: Tri thức.

Chicago Style Citation

Lý, Chấn Anh, and Tài Thư Nguyễn. Nghiên Cứu Triết Học Cơ Bản. Hà Nội: Tri thức, 2007.

Trích dẫn MLA

Lý, Chấn Anh, and Tài Thư Nguyễn. Nghiên Cứu Triết Học Cơ Bản. Hà Nội: Tri thức, 2007.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.