Lý thuyết ngữ pháp hoá và thực trạng ngữ pháp hoá một số từ trong tiếng việt

Nghiên cứu lý thuyết ngữ pháp hóa và vận dụng lý thuyết này vào việc miêu tả, phân tích một hiện tượng ngữ pháp đặc biệt của tiếng Việt

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Nghiên cứu lý thuyết ngữ pháp hóa và vận dụng lý thuyết này vào việc miêu tả, phân tích một hiện tượng ngữ pháp đặc biệt của tiếng Việt
Mô tả vật lý:255tr.