Trích dẫn APA

(2009). Muôn dặm không mây. T.P. Hồ Chí Minh: Tri thức.

Chicago Style Citation

Muôn Dặm Không Mây. T.P. Hồ Chí Minh: Tri thức, 2009.

Trích dẫn MLA

Muôn Dặm Không Mây. T.P. Hồ Chí Minh: Tri thức, 2009.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.