Hồ Chí Minh - nhà cách mạng sáng tạo

Nghiên cứu về đặc điểm, bản chất và sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam để thấy được những giá trị quý báu và giá trị dân tộc mang tầm vóc thời đại trong đó

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Sự thật, 2009
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 01330nam a2200241 4500
001 36551
005 20161019035746.0
008 091214s2009####vm |||||||||||||||||vie||
041 |a vie 
082 |2 23  |a 335.4346  |b H450c 
245 0 |a Hồ Chí Minh - nhà cách mạng sáng tạo 
260 |a Hà Nội:   |b Sự thật,   |c 2009 
300 |a 522tr. 
520 |a Nghiên cứu về đặc điểm, bản chất và sự vận dụng sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam để thấy được những giá trị quý báu và giá trị dân tộc mang tầm vóc thời đại trong đó 
653 |a cách mạng Việt Nam 
653 |a Hồ Chí Minh 
653 |a tư tưởng 
911 |a Trịnh Giáng Hương  |b 14/12/2009  |c Trịnh Giáng Hương  |d TVL150033393 
942 |c BK 
999 |c 11517  |d 11517 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 31551  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-12-14  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00031807  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 31552  |a TVQH  |b TVQH  |c P1-HV  |d 2009-12-14  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00031808  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 335_434600000000000_H450C  |7 0  |9 31553  |a TVQH  |b TVQH  |c P2-HTBD  |d 2009-12-14  |e Khác  |o 335.4346 H450c  |p VV00031809  |r 2015-12-29  |w 2015-12-29  |y BK